Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Tôi muốn Hạnh Phúc

Tình cờ, tôi được biết một câu chuyện thật hay và sâu sắc. Chuyện kể rằng, có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: "Tôi muốn hạnh phúc"